^

O nas

Firma DANTE istnieje od roku 1996.

Publikacje

Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980-1989

Autor: Rafał Łatka

Polityka władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Kościoła katolickiego należała do głównych priorytetów komunistycznego państwa przez cały okres jego istnienia. Wynikało to z ideologicznego...

Zobacz opis w sklepie

Szczecin, obywatele, samorząd. Przyczynek do retrospekcji 25 lat

Autor: Maciej Drzonek (red.)

Publikacja współfinansowana ze środków Miasta Szczecin Wprowadzenie Jeden z autorytetów teorii demokracji, prof. Giovanni Sartori, napisał niegdyś, że definiowanie samorządu nie...

Zobacz opis w sklepie

Znaki czasu. Konstrukty tożsamości kobiet z trzech pokoleń

Autor: Ewa Śliwa

Proces zyskiwania tożsamości społecznej i kulturowej kształtuje się pod wpływem rozmaitych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. W niniejszej pracy założony został związek pomiędzy...

Zobacz opis w sklepie

Nowa Huta nieznana i tajna

Autor: Wojciech Paduchowski

Powstające miasto, kombinat oraz zróżnicowana społeczność widziana oczami funkcjonariuszy UB i MO . Mieli za zadanie pilnować, aby urzeczywistnieniu komunistycznej idei utworzenia...

Zobacz opis w sklepie

Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990

Autor: Monika Komaniecka

Prezentowana monografia wpisuje się w nurt badań dotyczących komunistycznego aparatu represji. Przedstawia strukturę i sposób działania trzech wydziałów UB SB w Krakowie, zajmujących...

Zobacz opis w sklepie

Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki

Autor: Dorota Probucka

Publikacja ta nie ma charakteru systematycznego wykładu, którego celem jest prezentacja wszystkich zagadnień i kierunków etyki ogólnej. Zastosowane w niej kryterium doboru tematów...

Zobacz opis w sklepie

Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar Przyczynków do filozofii

Autor: Łukasz Kołoczek

„Po dokonanej w tej rozprawie destrukcji słowa ,,bóg" i szczegółowych analizach użycia tego słowa w Przyczynkach do filozofii może pojawić się wątpliwość, która każe zapytać, dlaczego...

Zobacz opis w sklepie

Osobowe środki pracy operacyjnej. Zagadnienia źródłoznawcze

Autor: Filip Musiał (red.)

W połowie lat 80. funkcjonariusze SB podkreślali, że „ponad 90% informacji uzyskiwanych w toku czynności operacyjnych pochodzi od osobowych źródeł formacji". Wykorzystywanie i działalność...

Zobacz opis w sklepie

Utylitaryzm

Autor: Dorota Probucka

Książka za cel główny stawia sobie badanie pojęcia użyteczności, zajmującego centralne miejsce w utylitarystycznej teorii moralnej. Rozprawa obejmuje rozważania z zakresu etyki i teorii...

Zobacz opis w sklepie

Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Materiały z konferencji

Autor: Piotr Kohler (red.)

Mianem łysenkizmu określa się ogół pseudonaukowych teorii i poglądów, których autorem był Trofim Denisowicz Łysenko (1898-1976). Przez zwolenników łysenkizm określany był jako ?nowa...

Zobacz opis w sklepie

Archiwalia komunistycznego aparatu represji - zagadnienia źródłoznawcze

Autor: Filip Musiał (red.)

Materiały archiwalne pozostałe po komunistycznym aparacie represji od dawna wzbudzają w społeczeństwie wiele emocji. Dotyczą one nie tylko informacji zawartych w aktach tajnej policji...

Zobacz opis w sklepie

Jagiellończyk. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w.

Autor: Piotr Franaszek

Tytułowy „Jagiellończyk” to kryptonim sprawy obiektowej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa przez blisko dwadzieścia lat, pomiędzy wrześniem 1970 a styczniem 1990 r. Jej celem...

Zobacz opis w sklepie

Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów

Autor: Rafał Łatka

"Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB" to książka ukazująca kulisy działań tajnej policji politycznej wobec papieża Polaka. Jest to pierwsza publikacja zbierająca tajne...

Zobacz opis w sklepie

Polityka i media - zapiski powyborcze 2011

Autor: Maciej Drzonek (red.)

Kampania wyborcza 2011 r., jak i lata ją poprzedzające pokazały, że większą niż wcześniej rolę w kreowaniu polityki zaczęły odgrywać media. Proces mediatyzacji polityki spowodował,...

Zobacz opis w sklepie

Bronowice Małe - świat, który odchodzi. Seria: Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie nr 30

Od Redakcji Szanowni Czytelnicy. Oddajemy do Waszych rąk jubileuszowy numer Bronowickich Zeszy-tów Historyczno-Literackich. Gościmy w Waszych domach już od osiem-nastu lat. W 1994...

Zobacz opis w sklepie

Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Antologia

Autor: Włodzimierz Bernacki, Jan Maciejewski, Arkady Rzegocki (red.)

Polska myśl polityczna XIX i XX wieku stanowi podstawę naszej współczesnej refleksji o państwie, prawie i społeczeństwie. Niniejszy zbiór tekstów stanowi podstawową lekturę dla wszystkich...

Zobacz opis w sklepie

NSZZ Solidarność Małopolska w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Wybór dokumentów

Autor: Cecylia Kuta (red.)

Powstanie w 1980 r. NSZZ "Solidarność” było największym zrywem niepodległościo-wym Polaków od czasów Akcji BURZA w 1944 r. Przeciwko komunistycznej dyktaturze zjednoczył on miliony...

Zobacz opis w sklepie

Ukochałem Cię Odwieczną Miłością!

Autor: Wojciech AnSt

Dusza, tak jak ciało, potrzebuje pożywienia, aby mogła Żyć! To Życie otrzymuje na skutek działania Słowa, bez Którego nic się nie stało, co się stało& Dlatego, troszcząc się o swoją...

Zobacz opis w sklepie

Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności

Konfederacja Polski Niepodległej była jedną z najważniejszych organizacji opozycyjnych w Polsce lat osiemdziesiątych, zawsze wierną wyraźnie określonemu celowi: odzyskaniu niepodległości....

Zobacz opis w sklepie

Pressje (19). Contra naturam?

Świat natury jest więc w tym sensie prawdziwy, że odkrywa, kładąc nam przed oczy niezależnie od naszej woli to, co wzbudza w nas podziw, i nie pozwala tego zakłamać. Każdego człowieka...

Zobacz opis w sklepie

Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie w latach 1979-1990. Wybór dokumentów

Autor: Marcin Kasprzycki (red.), Jolanta Korkuć (red.)

Konfederacja Polski Niepodległej powstała w 1979 r. jako pierwsza od kilkudziesięciu lat partia polityczna niezależna od komunistów. Jej członkowie działali jawnie, domagając się przywrócenia...

Zobacz opis w sklepie

Polityczne wymiary etniczności

Autor: Małgorzata Mieczkowska, Dietrich Scholze (red.)

"Ethnos, tajemnicze greckie słowo, które praktycznie bez tłumaczenia przenika współczesny świat polityki i stosunków międzynarodowych. Wyjaśnia ono wiele, ale zarazem mało, może być...

Zobacz opis w sklepie

Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990

Autor: Filip Musiał, Michał Wenklar (red.)

Tajne służby Polski "ludowej” przez 45 lat stanowiły zbrojne ramię partii, zabezpieczając w Polsce utrzymanie władzy przez komunistów i realizację interesów sowieckiego imperium. Oddajemy...

Zobacz opis w sklepie

Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce

Autor: Maria Nowina Konopka

Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu w procesie demokratycznym dało na Zachodzie...

Zobacz opis w sklepie

Europoliteja. Rozprawa o ustroju

Autor: Andrzej Jarczewski

Andrzej Jarczewski - z wykształcenia językoznawca - stosuje precyzyjną, czasownikową metodę opisu zjawisk ustrojowych, odrzucając te rzeczownikowe terminy abstrakcyjne, które nie doczekały...

Zobacz opis w sklepie

Ontologia socjalizmu

Autor: Jadwiga Staniszkis

Pierwsze oficjalne polskie wydanie klasycznej analizy komunizmu, słynnej z podziemnej edycji z lat 80. "Komunizm został ze społecznej pamięci wyparty i zapomniany. W Polsce w znacznym...

Zobacz opis w sklepie

Francja wobec głównych problemów reformy instytucjonalnej Uni Europejskiej w XXI wieku

Autor: Tomasz Młynarski

TOMASZ MŁYNARSKI ukończył w 2001 r. studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Stosunku Międzynarodowe. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk...

Zobacz opis w sklepie

Kwartalnik Konserwatywny nr 2 (lato-jesień) 1997

Pismo poświęcone polityce polskiej

Zobacz opis w sklepie

Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku

Autor: Dariusz Gawin

W nowatorski sposób interpretuąc spory mistrzów polskiej inteligencji, Prusa, Sienkiewicza, Brzozowskiego, Dmowskiego, Zerom- skiego, Reymonta, Słonimskiego czy Miłosza, Dariusz Gawin...

Zobacz opis w sklepie

Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej

Autor: Erhard Cziomer, Marek Czajkowski (red.)

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez UJ na temat międzynarodowych implikacji procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec. Jej obrady z udziałem...

Zobacz opis w sklepie

Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920-1991

Autor: Joachim Diec, Adrian Tyszkiewicz (red.)

Tytuł niniejszej książki, którą oddajemy do Państwa rąk, zawiera przynajmniej dwie nieścisłości. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powstał oficjalnie 30 grudnia 1922 r....

Zobacz opis w sklepie

Pressje (5). Teka Piąta. Pokolenie Jana Pawła o III Rzeczypospolitej

27 grudnia 2002 roku przejdzie do historii naszego kraju jako data znacząca. Dziś jeszcze trudno przesądzać, czy spowoduje ona zmiany na miarę tych wywołanych "cudem nad Wisłą", czy...

Zobacz opis w sklepie

Zmiana ordynacji wyborczej

Autor: Artur Wołek (red.)

System wyborczy często traktowany jest u nas jako najskuteczniejszy mechanizm sprawczy "inżynierii politycznej". Mechanizm, o którym pisze się w oderwaniu od całego kontekstu wyborów:...

Zobacz opis w sklepie

Kwartalnik Konserwatywny nr 6 (zima) 2000

Pismo poświęcone polityce polskiej

Zobacz opis w sklepie

Reymont. Dwa końce

Autor: Magdalena Swat-Pawlicka (red.)

Marek A. Cichocki Ziemia obiecana jako powieść współczesna Dariusz Gawin Przeciwko radykalizmowi. Antyrewolucyjne wątki twórczości Reymonta Paweł Skibiński Polityczna działalność Władysława...

Zobacz opis w sklepie

Współczesna filozofia polityki

Autor: Dorota Pietrzyk-Reeves, Bogdan Szlachta (red.)

Dążenie do "uniwersalnej wiedzy o całości" jest samo w sobie wartościowe, usprawiedliwia poszukiwania wszczynane przez filozofów polityki, które być może nigdy nie przekroczą stadium...

Zobacz opis w sklepie

Krakowska przestrzeń biurowa

Autor: Woyciech Jarczewski, Grzegorz Micek

Książka jest pierwszą całościową analizą lokalnego rynku biurowego poczynając od nowoczesnych powierzchni, poprzez rzadko badane, a bardzo liczne biurowce z okresu PRL...

Zobacz opis w sklepie

Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia.

Autor: Marek Czajkowski, Erhard Cziomer (red.)

Na przełomie 2002 i 2003 r. doszło do zdecydowanego przyspieszenia procesu integracji europejskiej. Jego momentem kulminacyjnym było podjęcie na szczycie Unii Europejskiej (UE) w Kopenhadze...

Zobacz opis w sklepie

Kwartalnik Konserwatywny nr 5 (lato) 1999

Zobacz opis w sklepie

Rosja w Europie

Autor: Marek Czajkowski

Książka Marka Czajkowskiego to jedna z najlepszych prac rosjoznawczych ostatnich lat. Jest to rozprawa politologiczna z dziedziny stosunków międzynarodowych, lecz o nachyleniu także...

Zobacz opis w sklepie

Odzyskana niezależność. Przyczyny i skutki powstawania nowych gmin na obrzeżach GOP w latach 90.

Autor: Woyciech Jarczewski

Niniejsza książeczka powstała na bazie badań do mojej, obronionej w czerwcu 2002 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracy magisterskiej...

Zobacz opis w sklepie

Kwartalnik Konserwatywny nr 8 (wiosna) 2002

Kwartalnik Konserwatywny nr 8; wiosna 2002

Zobacz opis w sklepie

Spadkobiercy Stańczyków. Doktryna konserwatyzmu polskiego w latach 1979-1989

Autor: Grażyna Sordyl

Spadkobiercy Stańczyków; kim są i co głoszą Jeśli miano Stańczyków przypisać kilku generacjom i całej tradycji polskiego konserwatyzmu od wieku XIX po okres międzywojnia...

Zobacz opis w sklepie

Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów

Autor: Jadwiga Emilewicz, Artur Wołek

Jedną z najpilniejszych potrzeb jest pokazanie - zwłaszcza młodemu pokoleniu, a także tym, którzy rozważają możliwość zaangażowania się w politykę - praktycznych przykładów pozytywnych zmagań o dobro wspólne...

Zobacz opis w sklepie

Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce

Autor: Bogdan Szlachta

Książka jest pierwszą polską historią konserwatywnej myśli politycznej. Przedstawia filozoficzne podstawy konserwatyzmu i jego dzieje od średniowiecza do naszych czasów. Po raz pierwszy...

Zobacz opis w sklepie

Z dziejów polskiego konserwatyzmu

Autor: Bogdan Szlachta

Książka "Z dziejów polskiego konserwatyzmu" Bogdana Szlachty jest jedyną tak obszerną monografią polskiego konserwatyzmu obejmującą okres od Konstytucji 3 Maja do publicystyki Stefana...

Zobacz opis w sklepie

Kontakt

TELEFON:

tel. 12-636-32-22

E-MAIL:

dante@dante.krakow.pl

ADRES:

DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna
ul. Ojcowska 1
31-344 Kraków
REGON: 351088477
NIP: 679-13-51-324